Co nas wyróżnia? - Przyjedziemy do Ciebie

DOJAZD POD ADRES WSKAZANY PRZEZ KLIENTA

  • Interaktywne zajęcia
  • Atrakcyjne ceny
  • Metodyka nauczania:
    - Metoda Komunikatywna

Celem BEST 4 YOU jest zdobycie przez naszych słuchaczy umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym w trakcie codziennych sytuacji. Stosowana metoda nauczania ma na celu pomóc Ci w przełamaniu bariery strachu przed mówieniem po angielsku. Na zajęciach stale utrwalamy wiedzę i umiejętności dzięki praktyce językowej.

Słuchacz ma wykładowcę - rozmówcę, więc w trakcie kursu większa ilość ćwiczeń odbywa się w parach. Taka sytuacja przybliża Cię do realnej komunikacji. Opieramy się na doskonale znanych i sprawdzonych podręcznikach wydawnictwa Oxford University Press, materiałach audio i video, jak również autorskich repetytoriach. Brak zadań domowych

Dzięki wykorzystaniu metody bezpośredniej i częstym spotkaniom gwarantujemy, iż szybko nauczysz się języka bez dużego nakładu pracy w domu. Dzięki temu, że intensywnie pracujesz na zajęciach z lektorem, zwolnimy Cię z obowiązku odrabiania prac domowych. Certyfikat po ukończeniu kursów

Posiadamy uprawnienia do wydawania certyfikatów na podstawie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych - art. 20 Ustawy z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 X 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236, poz. 2365).